Handelsbetingelser

Vilkår & handelsbetingelser

Oprettelse af profiler (via log ind) på housingstudents.dk

Når du opretter en profil på www.housingstudents.dk, hvad enten der er tale om abonnement eller venteliste, indgår du en aftale om at blive bruger af de serviceydelser, som udbydes af www.housingstudents.dk

Aftalens parter er brugeren (den person der opretter profilen). Brugeren er i enhver henseende ansvarlig for overholdelse af vilkårene for brug af hjemmesiden www.housingstudents.dk herunder ansvarlig for at betale for samtlige serviceydelser, der rekvireres fra brugerens profil.

Ved oprettelse af en profil skal brugeren oplyse brugerens navn, adresse (folkeregisteradresse), telefonnummer e-mail-adresse, studieID samt validere sig via NemID.

Ved ændringer i adresse, telefonnummer, e-mail-adresse mv. har brugeren pligt til at opdatere sin profil på www.housingstudents.dk, så alle stamdata altid er korrekte.

Studieboliger udbudt igennem Housing Students, kan ikke lejes via andre boligsider, det er derfor vigtigt at du ikke reflektere på det vi kalder kopi boligsider, da disse ikke har adgang til at udleje studieboligerne.

Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med ventelisteopskrivninger og abonnementer

www.housingstudents.dk kan du som boligsøgende skrive dig på venteliste- og/eller abonnere på en personlig profil som skaffer dig adgang til en række boliger, der tilhører forskellige ejendomsselskaber og private boligejere.

Reglerne for at skrive sig på venteliste- og/eller abonnere på en personlig profil fastsættes alene af Housing Students. Du vil blive bedt om at besvare nogle spørgsmål i forbindelse med din opskrivning på venteliste og ved oprettelse af en personlig profil. Det er Housing Students samt de pågældende ejendomsselskaber og boligejere, der bestemmer, hvilke spørgsmål du skal besvare.

Når du skriver dig på venteliste og/eller søger boliger på www.housingstudents.dk, accepterer du,

 • at dine oplysninger, herunder dit personnummer, videregives til det pågældende ejendomsselskab eller boligejer som ejer boligen som, du har søgt,
 • at det er dit eget ansvar at sikre, at de afgivne oplysninger altid er korrekte,
 • at Housing Students, ejendomsselskaberne og boligejere, de har ansøgt, behandler oplysningerne og vurderer, om du er berettiget til at modtage boligtilbud samt hvilken placering, du skal have på en evt. ventelisteliste, og
 • at de berørte ejendomsselskaberne, boligejere samt Housing Students har lov til at kontrollere de oplysninger, du har afgivet.

Det er dig som boligsøgende, der er ansvarlig for at vedligeholde dine personlige oplysninger, ligesom ansvaret for verificering af dine oplysninger påhviler de enkelte ejendomsselskaber, boligejere og Housing Students. Såfremt ovenstående finder uoverenstemmelse med oplyste informationer, vil ovenstående til en hver tid gældende kunne afvise en ansøgning samt ekskludere dig som medlem på alle tjenester på www.housingstudents.dk samt www.housingpeople.dk.

Oplysningerne vil aldrig blive videregivet uden dit samtykke til andre end de ejendomsselskaber, boligejere og deres administratorer, som du har søgt bolig hos.

Du kan til enhver tid selv slette alle de oplysninger, vi har registreret om dig, ved at slette din profil på www.housingstudents.dk

Elektronisk kommunikation

Ved oprettelse af en profil indgår du som bruger samtidigt en aftale med Housing Students om elektronisk kommunikation, så alle meddelelser fra Housing Students til din brugerprofil kan sendes til den e-mail-adresse, som du har registreret på din profil.

Meddelelser mv., du modtager på den oplyste e-mail-adresse, har samme juridiske retsvirkning med hensyn til betalings-, accept- og klagefrister, som hvis meddelelsen var sendt med almindelig post.

Fortrydelsesret for forbrugere

Som forbruger kan du i visse tilfælde fortryde din bestilling af serviceydelser i 14 dage efter, at bestillingen er blevet bekræftet.

Accepterer du ved bestillingen, at Housing Students leverer serviceydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører fortrydelsesretten dog allerede, når Housing Students begynder leveringen af serviceydelsen.

For langt de fleste ydelsers vedkommende – herunder diverse abonnementer, SMS-advisering og andre tillægsydelser – gælder det, at ydelsen leveres i umiddelbar tilknytning til, at brugeren bestiller og betaler den. Herefter kan ydelsen ikke tilbageleveres, hvilket betyder, at der ikke længere gælder fortrydelsesret for leverancen.

Øvrige vilkår for brug af www.housingstudents.dk

Sikkerhedspolitik 
Alle servere, som benyttes til opbevaring af personlige oplysninger afgivet ved tilmelding til www.housingstudents.dk, er placeret hos Housing People.

Personlige oplysninger
Når du tilmelder dig som boligsøgende på www.housingstudents.dk, bliver de oplysninger, som du afgiver ved oprettelsen, registreret. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for dig, betroede medarbejdere hos Housing People samt medarbejdere og administratorer hos de ejendomsselskaber og boligejere, som er ejer af den bolig som du får udarbejdet lejekontrakt på,  jf. afsnittet om Særlige forhold vedrørende personlige oplysninger i forbindelse med medlemsannoncer og ventelisteopskrivninger.

Housing Students & Housing People videregiver eller sælger ikke dine oplysninger til tredjemand. Enhver undtagelse herfra kan og vil kun ske med din personlige accept.

Det er dit ansvar, at dine personlige oplysninger til enhver tid er korrekte, og du kan altid ændre dine personlige oplysninger ved at logge ind på www.housingstudents.dk. 

Behandling af oplysninger 
Behandlingen af alle personlige oplysninger sker i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Dine personlige oplysninger bruger vi bl.a. i følgende sammenhænge:

 • Når du logger dig ind på www.housingstudents.dk
 • Når du ansøger om at komme i betragtning til en bolig
 • Når din tilknytning til et studie kontrolleres
 • Når du skriver dig på venteliste til boliger

Oplysninger om annoncører og de handlinger, annoncørerne foretager på housingstudents.dk, opbevares så længe, som det er nødvendigt for, at housingstudents.dk kan opfylde sine forpligtelser over for dig og de forpligtelser, som housingstudents.dk er underlagt i henhold til lovgivningen, herunder reglerne i årsregnskabs- og bogføringsloven, eller i tilfælde, hvor annoncører foretager sig aktiviteter via housingstudents.dk, som er i strid med gældende dansk lovgivning.

Derudover foretager vi statistiske beregninger på baggrund af oplysninger om ind logning og erhvervelse af ydelser. I disse statistiske beregninger er det ikke muligt at henføre data til specifikke personer eller profiler. Resultaterne af vores statistiske beregninger bruger vi bl.a. i forbindelse med udvikling og forbedring af www.housingstudents.dk

Ajourføring af oplysninger  
Vi foretager periodisk kontrol af rigtigheden af de registrerede personoplysninger med henblik på at sikre, at vores database er fuldt opdateret og kun indeholder korrekte data. I den forbindelse er du tillige forpligtet til at ajourføre dine personlige oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.

Betaling over Internet 
Enhver form for onlinebetaling af ydelser på housingstudents.dk sker via en SSL-forbindelse. Det betyder, at der bliver oprettet en krypteret forbindelse mellem dig og www.housingstudents.dk, så eksempelvis kreditkortoplysninger ikke kan læses eller opfanges af andre. En SSL-forbindelse kan genkendes på, at der i din browsers statuslinje er et hængelås-ikon, hvor låsen er lukket. Housing Students har en indløsningsaftale med PBS, hvilket indebærer, at vi opfylder meget høje krav til sikkerheden på housingstudents.dk, og for at tilvejebringe en maksimal sikkerhed af dine betalingskortoplysninger, gemmer vi ikke disse oplysninger. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron, JCB Card og Maestro.

Cookies 
Cookies er en mindre programkode, som bliver gemt på din computer, så computeren kan huske dig på et senere tidspunkt. Store dele af housingstudents.dk er baseret på anvendelse af cookies. Du kan til enhver tid slette disse cookies. Hvis du har indstillet din browser til ikke at acceptere cookies, kan www.housingstudents.dk ikke benyttes fuldt ud. Se venligst din browsermanual for yderligere oplysninger, eller 'Hjælp'-funktionen i browseren for at læse mere om disse funktioner. Hvis du vælger at afvise cookies, kan du muligvis ikke anvende de elektroniske blanketter på hjemmesiden fuldt ud.

Udsendelse af e-mails til dig

Housing Students forbeholder sig ret til at sende e-mails til dig i forbindelse med ændringer af servicer, ændringer af vilkår og nye tiltag på www.housingstudents.dk. Ligeledes forbeholder Housing Students sig ret til at sende e-mails med brugerundersøgelser og lignende. E-mails fra Housing Students kan indeholde informationer om servicer og ydelser, der tilbydes fra tredjemandsleverandører såvel som samarbejdspartnere. Din e-mail-adresse vil dog under ingen omstændigheder blive videregivet til tredjemand. Til professionelle udlejere og administrationsfirmaer, der annoncerer på www.housingstudents.dk, forbeholder Housing Students sig retten til lejlighedsvis at sende postomdelt informations- eller reklamemateriale vedrørende servicer forbundet med Housing Students.

Support eller reklamation

Hvis du har brug for support i forbindelse med din brug af Housing Students, eller hvis du ønsker at fremsætte såvel ros som reklamation, henviser vi til vores hjemmeside www.housingstudents.dk hvor du kan fremsende en besked.

Ansvarsfraskrivelse

Housing Students er ikke erstatningsansvarlig for tab ved brugernes anvendelse af de serviceydelser, der stilles til rådighed på www.housingstudents.dk. Housing Students er endvidere ikke erstatningsansvarlig for tab, som skyldes:

 • Nedbrud i og/eller svigtende adgang til it-systemer eller ødelæggelse/beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Housing Students / Housing People, der står for driften af systemerne.
 • Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Housing Students & Housing People
 • Lovindgreb.
 • Terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig eller naturkatastrofer.
 • Strejker, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Housing Students/Housing People selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Housing Students/Housing People
 • Andre forhold og omstændigheder, som er uden for Housing Students/Housing People’s kontrol.

Misligholdelse

Housing Students forbeholder sig retten til uden varsel at slette dig som bruger, hvis du misligholder nærværende vilkår. I tilfælde af misbrug vil vi som hovedregel kontakte dig med henblik på at finde ud af, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra din side. Du bør dog i alle tilfælde, hvor du er i tvivl om regler og vilkår, henvende dig til Housing Students, så du kan få vejledning i og forklaring af korrekt brug af www.housingstudents.dk.

Ophavsret

Housing Students/Houising People forbeholder sig fuld ophavsret til alt materiale og alle informationer på www.housingstudents.dk med forbehold for de informationer, der findes i de individuelle boligannoncer. Informationer, tekster og oplysninger på denne hjemmeside må hverken kopieres, videregives eller anvendes offentligt uden skriftlig accept fra Housing Students/Housing People.

Ændring af vilkår

Housing Students forbeholder sig ret til uden varsel at ændre nærværende vilkår samt priserne på de enkelte serviceydelser.

Opbevaring af data

Vi gør opmærksom på, at Housing Students har pligt til at opbevare data på et annonceret lejemål og kunden i minimum 2 år.

Persondatapolitik

Ved at benytte HousingStudents.dk accepterer du, at dine personoplysninger behandles i henhold til vores persondatapolitik.

Housing Students respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle personlige oplysninger, som vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere datapolitikken, bedes du undlade at benytte denne hjemmeside.

Formålet med persondatapolitikken er at forklare, hvordan vi indsamler, beskytter og anvender personoplysninger.

Personoplysninger

Personlige oplysninger dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads.

Vi registrerer personoplysninger, og af lovpligtige årsager opbevarer vi dem i 5 år. Når vi indsamler personoplysninger sker det altid ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om hvilke oplysninger vi indsamler og hvorfor.

Hvilke personoplysninger indsamler og behandler vi?

Du kan tilgå www.housingstudents.dk uden at fortælle os, hvem du er eller i øvrigt give personlige oplysninger om dig selv. Vi registrerer altså ingen personlige oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet samtykke hertil ved at oprette en profil.

Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig.

Housing Students indsamler og behandler oplysninger om dig, når du:

lader dig registrere dig på www.housingstudents.dk og validere dig med NemID:

For- og efternavn

Cpr.nr.

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Giver kontooplysninger

- i forbindelse med, at du opretter eller foretager ændringer på din brugerkonto hos os med henblik på at benytte visse ydelser, f.eks. oprettelse af profil samt tilmelding til nyhedsbrevet.

Tilmelder dig e-mails med nye boligemner, nyheder, information og inspiration til boligsøgning og udlejning

ser eller foretager køb af en vare eller en serviceydelse fra en person/virksomhed, som har tilbud på vores hjemmeside.

Foretager betaling af køb

Sender en forespørgsel, klage eller giver os feedback, eller

i øvrigt giver personoplysninger til os via hjemmesiden eller andre kanaler.

Housing Students indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse, navn og privat adresse) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Registrering af personoplysninger og personhenførbare oplysninger er nødvendig for at kunne analysere, hvordan brugerne anvender Housing Students hjemmesider via Google Analytics.

Vi indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om kunderne.

Housing Students benytter Quickpay til håndtering af online køb, og vi opbevarer ikke selv informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Personoplysninger afgivet på www.housingstudents.dk videregives kun til:

Vores interne afdelinger (fx direktør og administrativt personale)

udvalgte og betroede tredjemænd, der kan benytte dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt

Housing Students videregiver i øvrigt kun personoplysninger til andre, fx misbrugsregistre i henhold til gældende lov, hvis den pågældende kunde udøver misbrug eller svindel over for Housing Students.

For at kunne videreudvikle og forbedre vores hjemmesider fører vi statistik over, hvordan brugerne anvender siderne. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest.

Vi anvender Google Analytics til indsamling af besøgsstatistik og videregiver i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics.

Google kan videregive informationerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart, som udfører opgaver for dem. Privatlivsvilkårene for Google Analytics accepteres ved besøg på www.housingstudents.dk og fremgår af http://www.google.com/privacy.html

Bortset fra de ovenfor beskrevne tilfælde, videregiver eller sælger Housing Students ikke data om den enkelte kundes anvendelse af tjenesterne på www.housingstudents.dk til tredjemand.

Hvor lagres dine personoplysninger?

Personoplysningerne lagres på servere i EU/EØS. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Housing Students vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi krypterer passwords, og alle transmissioner er ssl-krypteret. Vi opbevarer ikke alle kundeoplysninger krypteret.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor.

Adgang til oplysninger

Du kan altid ændre i dine kontooplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på varer eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.

Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, skal du skrive til os på adressen kontakt@housingstudents.dk.

Cookies

Ud over de oplysninger, som du selv indtaster i forbindelse med køb, tilmelding til nyhedsbrev og andre tjenester, anvender Housing Students cookies. Cookies er digitale informationspakker, som hjemmesiden lagrer på din harddisk. Den anvendte cookie identificerer ikke den enkelte bruger, men derimod brugerens terminaludstyr, fx PC, mobiltelefon etc. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus.

Cookies anvendes for at forbedre hjemmesidens service, fx ved abonnement services, hvor systemet husker din e-mail adresse, når du ønsker at ændre i dit abonnement. Brugen af cookies forringer ikke din sikkerhed ved brugen af hjemmesiden.

Hvis du ikke ønsker, at Housing Students identificerer din pc, mobil etc. ved hjælp af cookies, kan du fra ovenstående link også læse om, hvordan du kan slette eller blokere for cookies i din browser.

For hvert besøg på hjemmesiden – uafhængigt af tilstedeværelsen af en cookie – registrerer vi brugerens type af browser, styresystemet, værten (host) og webadresser på de sider, der ønskes adgang til. Disse data bliver brugt i et samlet og anonymt skema for statistisk analyse om den generelle brug af hjemmesiden.

Kontakt, ændring og opdatering af Housing Students persondatapolitik vedrørende hemmeligholdelse af personoplysninger.

Vi forpligter os til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af privatlivets fred.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller hvis du ønsker indsigt i dine personoplysninger registreret på www.housingstudents.dk, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@housingstudents.dk.

Yderligere information om brug af cookies på www.housingstudents.dk

Ved at benytte denne hjemmeside, www.housingstudents.dk, accepterer du, at vi bruger cookies.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Housing People A/S

CVR-nr: 34252289

E-mail: kontakt@housingsudents.dk

Telefon: +45 40 600 170

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, der indeholder et tilfældigt genereret ID, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.

En cookie samler informationer om, hvilke sider og funktioner der besøges med din browser, og den kan ikke se hvem du er, hvor du bor eller hvad du hedder. En cookie er ikke et program og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider, og cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i indkøbskurven, om du tidligere har besøgt siden, hvilket sprog du gerne vil have hjemmesiden på, osv. Vi bruger også cookies til at målrette vores markedsførings- og annonceringsaktiviteter.

Vi bruger FDIHs cookiescript til at finde ud af, hvorvidt du er blevet informeret om hjemmesidens brug af cookies. FDIH lagrer ingen data i forbindelse med dette.

Præference – cookies

Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. Det er fx valgte præferencer såsom sprog eller valg, som gør navigation enklere. Der indsamles ingen personligt identificerbare data med denne type cookies.

Drifts- og optimeringscookies

Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. Det kan fx være optælling af antallet af besøgende eller andre informationer, der skal bruges til analyse. De bruges også i forbindelse med spørgeskemaer. Disse cookies kan i begrænset omfang indsamle data, der kan henføres til den enkelte bruger.

Marketing – anonym tracking på tværs af hjemmesider

Disse cookies anvendes til at følge brugere på tværs af deres besøg på flere hjemmesider. Disse cookies kan bruges til at opbygge profiler, der viser, hvilke søgninger hver bruger har foretaget eller hvilke sider, de har besøgt. Disse cookies kan lagre data, der identificerer den enkelte bruger eller som indeholder specifik information om brugeren. Anonyme data kan blive delt med tredjepart.

Marketing – målrettet annoncering

Disse cookies anvendes til at følge søge- og læsevaner. Den indsamlede information bruges til at vise individualiseret marketing indhold, såsom bannerannoncer. Anvendelsen af disse cookies kan indebære lagring og anvendelse af personlig identificerbare informationer til visning af individuelt tilpasset indhold og/eller deling af disse data med en tredjepart med det samme formål.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Sletning af cookies

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash cookies (gælder alle browser)

iPhone, iPad og andet fra Apple

Telefoner med styresystemet Android

Telefoner med Windows 7

Spørgsmål og klagevejledning

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os på mail: kontakt@housingstudents.dk

Sådan kan du klage over hjemmesidens information om cookies

Hjemmesiden er en del af Foreningen for Dansk Internet Handels (FDIH) cookiemærke, og hvis du som bruger mener, at hjemmesiden ikke overholder cookie-reglerne, kan du derfor rette din klage til FDIH.

Du skal sende din klage til FDIH på kontakt@fdih.dk. Klagen skal indeholde:

Dit navn
Din adresse
Din e-mail
Dit telefonnummer
Hjemmesidens www adresse
Detaljeret beskrivelse af klagens indhold
FDIH vil herefter behandle din klage inden for rimelig tid.